Free Premium Wordpress ThemesSmall Business Web DesignIsland VacationsFree Web DirectoryOnline Shopping Philippines

Υπεγράφη η σύμβαση για τη αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Άμφισσας

500

500Π. Ταγκαλής: «Προστατεύουμε το περιβάλλον και τον πλούτο του τόπου μας»

Υπεγράφη την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 η σύμβαση του έργου της αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού της Άμφισσας, η πραγματοποίηση του οποίου θα βελτιώσει κατά πολύ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου Δελφών, δίνοντας ταυτόχρονα λύσεις σε χρόνια και πολύ σημαντικά προβλήματα της περιοχής.

Κύριος του έργου, με τίτλο «Έργο Αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άμφισσας στο Δήμο Δελφών» και προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (με ποσό 2.394.344,15 €) και ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών (με ποσό 105.655,85€).

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Άμφισσας, στην οποία διατίθενται τα λύματα της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, του ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας και των Φυλακών Μαλανδρίνου. Ο ανάδοχος του έργου, βάσει της σύμβασης, έχει υποχρέωση να προχωρήσει στην εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, και ακολούθως στην κατασκευή του έργου και την δοκιμαστική λειτουργία του για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Ο Δήμος Δελφών προχωρά σε μία πολύ σημαντική παρέμβαση, σε ένα έργο το οποίο ήταν απαραίτητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνοντας ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα. Η αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού της Άμφισσας συνεπάγεται πως η περιοχή μας αποκτά ένα εργαλείο-σύμμαχο για την ακόμα καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, προστατεύοντας αλλά και θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο με αυτό τον τρόπο και τον πλούτο του τόπου μας».

Από το Γραφείο Δημάρχου

Επιστολή συμπαράστασης του Οικ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου προς την Ι. Μ. Φωκίδος

500

500«Δυσάγγελος κατέφθασεν εις Φανάριον η είδησις ότι η σεβασμία και ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας εγένετο εκ νέου βορά εις την λαίλαπα του πυρός. Την οδύνην ημών ενέτεινεν η πληροφορία ότι εκάησαν ολοσχερώς τιμαλφή της πίστεως με κορωνίδα την περίπυστον και θαυματουργόν ομώνυμον Ιεράν Εικόνα της Θεομήτορος, ενώπιον της οποίας γόνυ έκλινε πολλάκις κατά τον ρουν της Ιστορίας το ευσεβές ημών Γένος εκζητούν την μητρώαν Εκείνης ενίσχυσιν.

Διό και εκ της Πόλεως της Θεοτόκου, συναλγούντες και συμπάσχοντες μετά του Ποιμενάρχου της Επαρχίας Φωκίδος, ήτοι της υμετέρας φιλτάτης Ιερότητος, της Αδελφότητος της Μονής αλλά και του ποιμνίου υμών, εκφράζομεν την συμπάθειαν και την θλίψιν της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και ημών προσωπικώς, διότι η Ιερά αυτή Μονή, η “Αγία Λαύρα της Ρούμελης”, ο Κομνήνιος Παρθενών των Βαρδουσίων Ορέων, συνδέεται μεγάλως μετά των σεβαστοκρατόρων του ενδόξου ημών παρελθόντος.

Εκφράζοντες και αύθις τα πατρώα αισθήματα λύπης και οδύνης ως εκ της επισυμβάσης μεγάλης καταστροφής, ως και την ολόθυμον ημών συμπαράστασιν, επικαλούμεθα επί την υμετέραν Ιερότητα και επί τους υπ’ αυτήν κλήρον, λαόν και μοναστάς την άνωθεν ενίσχυσιν και πλουσίαν την Χάριν του εν Τριάδι Θεού των Πατέρων ημών, Ωι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν».
501

Ταγκαλής: Η αλήθεια για το χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων

500

500Ενημερωτική επιστολή του Δημάρχου Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προκειμένου το σύνολο των δεδομένων του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων στη Δ.Ε. Άμφισσας» να γίνουν γνωστά με κάθε τους λεπτομέρεια στους δημότες του Δήμου Δελφών αναφέρω αναλυτικά τα εξής:

Ένα τόσο σημαντικό έργο, με τον τρόπο που σχεδιάστηκε δεν θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί, ούτε και να αδειοδοτηθεί, για τους εξής λόγους:

Απαιτείται άδεια δόμησης για να ξεκινήσουν οι εργασίες, η οποία δεν μπορεί να εκδοθεί.
Δεν υπάρχει εξασφαλισμένη πρόσβαση στο αγροτεμάχιο (κόμβος σύνδεσης ή είσοδος-έξοδος)
Το ένα τρίτο (περίπου) του αγροτεμαχίου ευρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας της ΕΥΔΑΠ.
Το έργο δεν μπορεί να λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, καθώς δεν εναρμονίζεται με το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο (Υ.Α. 44662/454), ήτοι:

1. Είσοδος – Έξοδος.

– Πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση

– Πρέπει να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο πλάτους 2μ κατά μήκους της εισόδου- εξόδου

– Πρέπει να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός της εισόδου-εξόδου των οχημάτων

– Ο χώρος αναμονής πρέπει να επαρκεί για την αναμονή δύο (2) τουλάχιστον οχημάτων τουλάχιστον 3 x 12 m (αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί)

-Μεταξύ του οικοπέδου και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου του ΒΙΟ.ΠΑ. μεσολαβεί απόσταση περίπου 10,00μ και εκτός αυτού υπάρχει και τσιμεντένια τάφρος απορροής ομβρίων πλάτους περίπου 5,00μ και βάθους 2,5μ.

(Δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για την γεφύρωση της τάφρου και την κατασκευή του συνδετήριου δρόμου της εισόδου και εξόδου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο του ΒΙΟ.ΠΑ.)

2. Όρια στάθμευσης

– α. Πρέπει να σημαίνονται ευκρινώς με χρώμα ή άλλο ευδιάκριτο υλικό, ή β. Πρέπει να ορίζονται με κατάλληλη κατασκευή (π.χ. κυβόλιθοι, έγχρωμα προκατασκευασμένα δομικά υλικά κ.ά.). (Δεν έχει προβλεφθεί)

3. Κτίριο – χωροταξία σταθμού

– Εντός του σταθμού προβλέπεται γραφείο επιφάνειας τουλάχιστον 10m2, αποθήκη τουλάχιστον 20m2, χώροι υγιεινής και εγκαταστάσεις για την πρόσβαση ΑμεΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Δεν έχει προβλεφθεί κτίριο, ούτε υπάρχει έγκριση του ΥΠΠΟ)

4. Επιφάνεια του χώρου στάθμευσης

Η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης, των χώρων εισόδου και εξόδου, των κυκλοφοριακών συνδέσεων, και των χώρων αναμονής και αναστροφής, πρέπει να έχει κατάλληλη επίστρωση και να διαθέτει κατάλληλες στρώσεις βάσης και υπόβασης, ανθεκτικές στα φορτία που ασκούνται από τα κινούμενα οχήματα.

(Δεν έχει προβλεφθεί επίστρωση)

5. Πεζοδρόμια.

Στη βάση κάθε τοίχου, τοιχίου ή περίφραξης που συνορεύει με λωρίδα κυκλοφορίας ή με θέση στάθμευσης πρέπει να παρεμβάλλεται εντός του σταθμού πεζοδρόμιο πλάτους τουλάχιστον 1 m και ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 0,15 m.

(Δεν έχει προβλεφθεί)

6. Υδροδότηση

(Δεν έχει προβλεφθεί)

7. Αποχετευτικό σύστημα.

Στο σταθμό πρέπει να υπάρχει κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα ικανό για την απορροή των ακαθάρτων στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο ή σε απολύτως στεγανό βόθρο.

(Δεν έχει προβλεφθεί)

8. Σήμανση

Άρθρο 10 ΦΕΚ – Προϋποθέσεις μελέτης σήμανσης.

Περιμετρικά του γηπέδου θα πρέπει να υπάρχει πράσινη ζώνη με φύτευση τουλάχιστον δύο σειρών δέντρων και θάμνων και επιπλέον (κατά το ΦΕΚ) πεζοδρόμιο πλάτους 1,00μ.

Αυτό θα επιφέρει  αλλαγές στην διαμόρφωση του γηπέδου και κατά συνέπεια στις θέσεις στάθμευσης.

(Δεν έχει προβλεφθεί σήμανση)

Οι απόψεις, αυτών που σχεδίασαν και δημοπράτησαν το συγκεκριμένο έργο, δημιούργησαν ψευδείς εντυπώσεις ότι το έργο μπορούσε και έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, καθώς είχε σχεδιαστεί λάθος.

Το έργο δεν μπορεί να λάβει τις απαραίτητες άδειες για να ξεκινήσει. Η παράθεση όλων των παραπάνω και η επισήμανση του συνόλου των ελλείψεων (εστιάστε στο πόσα δεν έχουν προβλεφθεί), δεν επιδέχονται αμφισβήτηση από κανένα καλόπιστο παρατηρητή των γεγονότων.

Είναι απορίας άξιο, κι αυτό είναι κάτι που χρίζει σχολιασμού, το πώς κατά το παρελθόν σχεδιάζονταν τόσο σημαντικά έργα με πρόχειρο (τουλάχιστον) τρόπο, διακινδυνεύοντας τις χρηματοδοτήσεις που είχαν εγκριθεί.

Στόχος της παρούσας Διοίκησης του Δήμου Δελφών είναι ο επανασχεδιασμός του εν λόγω έργου, εφ’ όσον μας δοθεί πίστωση χρόνου αλλά και διασφάλιση της χρηματοδότησή του, προχωρώντας στη συνέχεια στην υλοποίησή του επί πραγματικών δεδομένων και στο πλαίσιο που ορίζει με σαφήνεια η πολιτεία. Κάθε τι άλλο στην παρούσα φάση προσφέρεται μόνο για δηλώσεις εντυπωσιασμού και για τη διατήρηση στην επικαιρότητα εκείνων που ευθύνονται για το σύνολο των παραπάνω. Δεν τους ακολουθούμε σε αυτό το δρόμο, καθώς επιλέγουμε να είμαστε παραγωγικοί για το Δήμο μας στην πράξη και όχι στη θεωρία.

500
Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής

Δήμαρχος Δελφών

801

801

800

800