Ελένη Μπαρμπάκου Καθημερινά 08:00 – 10:00 στο Ράδιο Άμφισσα 104,4

Event Timeslots (5)

Δευτέρα
-
Ελένη Μπαρπάκου Ελένη Μπαρπάκου

Τρίτη
-
Ελένη Μπαρπάκου Ελένη Μπαρπάκου

Τετάρτη
-
Ελένη Μπαρπάκου Ελένη Μπαρπάκου

Πέμπτη
-
Ελένη Μπαρπάκου Ελένη Μπαρπάκου

Παρασκευή
-
Ελένη Μπαρπάκου Ελένη Μπαρπάκου