Ενημερωτικό δελτίο από την περιφερειακή παράταξη “πατρίδα μας η Στερεά”

Η κα Κατερίνα Μπατζελή τόνισε στην Οικονομική Επιτροπή που παρουσίασε  τις θέσεις της παράταξης της ότι:  «Είναι εθνική αναγκαιότητα το να ενισχυθούν οι αγρότες , διότι έτσι θα υπάρχει διατροφική ασφάλεια και θα προστατευτεί σε μεγάλο βαθμό, η οικονομία και η κοινωνία από τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις  που ροκανίζουν τα εισοδήματα και την καθημερινότητα των πολιτών».

Κατέκρινε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έγινε αξιοποίηση, των  δυνατοτήτων  της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που επιτρέπει τη προσαρμογή πολιτικών και επιδοτήσεων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ,για  την διαμόρφωση μιας εθνικής περιφερειακής αγροτικής στρατηγικής και ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί «να νίπτει τας χείρας της» και να μην αναλαμβάνει στα μέτρα του εφικτού, μέτρα ανακούφισης των αγροτών. Τόνισε δε, ότι: «Δεν μπορεί οι  ειδικές ρυθμίσεις μέτρων στήριξης των αγροτών, που δεν  χρηματοδοτούνται από τον κανόνα de minimis ,διότι στην ουσία  «ροκανίζεται» η μελλοντική εθνική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά αγροτικά προγράμματα, που είναι πολύ σημαντικά για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό».

Ειδικότερα ,πρότεινε ότι ο αγροτικός τομέας θα πρέπει στην σημερινή συγκυρία να στηριχθεί:

 1. με άμεσα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους , πλαφόν στη ρήτρας αναπροσαρμογής του ρεύματος, της μείωσης του ΦΠΑ στο 6% των βασικών ειδών διατροφής
 2. με στήριξη της αγοράς ζωοτροφών σε περιφερειακό επίπεδο ,  είτε με επιδότηση ανά τόνο/τιμολόγιο  , είτε διαμέσου των δηλώσεων των κτηνοτρόφων του ΟΣΔΕ
 3. με τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά και κυρίως εκείνων των εισαγόμενων εφοδίων και λιπασμάτων
 4. με την μείωση των αρδευτικών τελών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τους κατά τόπους ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ
 5. με την διευκόλυνση και χρηματοδοτική στήριξη της συλλογικής αγοράς αζωτούχων λιπασμάτων από οργανώσεις παραγωγών
 6. με την στήριξη του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, εντός και εκτός των περιφερειών , βάσει αποδεικτών των πωλήσεων τους
 7. με την ενεργειακή επάρκεια των παραγωγών, που να αποτελέσει μια εκ νέου προτεραιότητα, με την ενίσχυση της συμμετοχής παραγωγών και φορέων τους  σε ΑΠΕ, ως ειδική κατηγορία ενεργειακών κοινοτήτων  και έγκρισής  τους με διαδικασίες fast track

Κλείνοντας την εισήγηση της  επεσήμανε ότι: «Οι μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα και την οικονομία πρέπει να προχωρήσουν με διευρυμένο διάλογο και συναίνεση.  Οι αγρότες, να μην «καλούνται» διαρκώς να προσαρμόζονται σε συνθήκες κρίσης. Αντίθετα, να έχουν δομές, μέσα και χρηματοδοτήσεις που θα τους στηρίζουν για να παράγουν ανεξαρτήτως συνθηκών  και να συμβάλλουν στην διατροφική ασφάλεια».    

Κατερίνα Μπατζελή ,επικεφαλής και των περιφερειακών συμβούλων Κώστα Σωτηρόπουλου, Νίκου Μπέτσιου, Μπάμπη Φάκου,  Μάνου Γέμελου

                        **************************************

Επισυνάπτεται η πλήρης εισήγηση

ΘΕΣΕΙΣ «πατρίδα μας η Στερεά»

7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

«Διαχείριση της κρίσης ενεργειακού κόστους και μεταρρυθμίσεων στην αγροτική οικονομία».

Κατερίνα Μπατζελή ,επικεφαλής και των περιφερειακών συμβούλων Κώστα Σωτηρόπουλου, Νίκου Μπέτσιου, Μπάμπη Φάκου,  Μάνου Γέμελου

Α. Εστιάζουμε:

 1. Στην εθνική αναγκαιότητα ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, διότι έτσι θα υπάρχει διατροφική ασφάλεια και θα προστατευτεί σε μεγάλο βαθμό, η οικονομία και η κοινωνία από τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις  που ροκανίζουν τα εισοδήματα και την καθημερινότητα των πολιτών.
 2. Στην  αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του συνόλου των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας βάσει του ενεργειακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 3. Στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του πρωτογενή τομέα όπου θα  σχεδιαστούν,  συσχετιστούν  με τις αναδυόμενες ενεργειακές, περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές προκλήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και του πρωτογενή τομέα της χώρας.
 4. Στην αξιοποίηση  και για την σημερινή συγκυρία ,τις μεταβατικού τύπου δυνατότητες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που επιτρέπει την προσαρμογή πολιτικών και επιδοτήσεων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ,για  την διαμόρφωση μιας εθνικής περιφερειακής αγροτικής στρατηγικής.
 5. Σε ειδικές ρυθμίσεις μέτρων στήριξης των αγροτών, που δεν  χρηματοδοτούνται με την χρήση του κανόνα de minimis ,διότι στην ουσία  «ροκανίζεται» η μελλοντική εθνική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά αγροτικά προγράμματα, που είναι πολύ σημαντικά για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό

Β. Ο αγροτικός τομέας θα πρέπει στην σημερινή συγκυρία να στηριχθεί :

 1. με άμεσα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους , επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πλαφόν στη ρήτρας αναπροσαρμογής του ρεύματος, της μείωσης του ΦΠΑ στο 6% των βασικών ειδών διατροφής
 2. με στήριξη της αγοράς ζωοτροφών σε περιφερειακό επίπεδο ,  είτε με επιδότηση ανά τόνο/τιμολόγιο  , είτε διαμέσου των δηλώσεων των κτηνοτρόφων του ΟΣΔΕ
 3. με τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά και κυρίως εκείνων των εισαγόμενων εφοδίων και λιπασμάτων
 4. με την μείωση των αρδευτικών τελών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τους κατά τόπους ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ
 5. με την διευκόλυνση και χρηματοδοτική στήριξη της συλλογικής αγοράς αζωτούχων λιπασμάτων από οργανώσεις παραγωγών
 6. με την στήριξη του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, εντός και εκτός των περιφερειών , βάσει αποδεικτών των πωλήσεων τους
 7. με την ενεργειακή επάρκεια των παραγωγών, που να αποτελέσει μια εκ νέου προτεραιότητα, με την ενίσχυση της συμμετοχής παραγωγών και φορέων τους  σε ΑΠΕ, ως ειδική κατηγορία ενεργειακών κοινοτήτων  και έγκρισής  τους με διαδικασίες fast track

Γ. Ένα  ολοκληρωμένο εθνικό και περιφερειακό σχέδιο ανθεκτικότητας της αγροτικής ανάπτυξης έναντι των προκλήσεων των κλιματικών αλλαγών, θα μπορούσε σταδιακά να εντάξει :

 1. Τα ειδικά προωθούμενα μέτρα  στήριξης των αγροτών σε αυτή την δύσκολη οικονομική, ενεργειακή και πανδημική κρίση, θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί σταδιακά η ενεργειακή μετάβαση και των αγροτών σε ΑΠΕ.
 2. Την ασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος  και παραγωγής από τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών αγοράς αλλά και παραγωγής, λόγω κλιματικών αλλαγών
 3. Την εθνική ασφαλιστική πολιτική εκείνων των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, που μπορεί να επανασχεδιαστεί, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τον ιδρυτικό του  νόμο, έτσι ώστε να λάβει υπόψη του τα νέα δεδομένα ,εκείνων των ασθενειών και ζημιών, με αλλαγή του τρόπου κάλυψης και αποζημιώσεων
 4. Την υλοποίηση ανθεκτικών υποδομών διασφάλισης και διαχείρισης των αρδευτικών υδάτων που θα μπορούν  σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, να προστατεύουν τους αγρότες από φυσικές καταστροφές, ξηρασία, πλημμύρες
 5. Την δημιουργία μοντέλου διαχείρισης και λειτουργίας των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ ώστε να εξαλειφθούν οι τοπικές  και περιφερειακές αδυναμίες, να ενοποιηθεί η λειτουργία  τους και η τιμολόγηση εισφορών-τελών , βάση των καλλιεργειών και περιβαλλοντικών προϋποθέσεων
 6. Την πραγματική  παραγωγή ως το  βασικό κριτήριο διατήρησης  δικαιωμάτων ,χρήσης αγροτικής γης , κριτηρίου  έγκρισης σχεδίων   για ένταξη αγροτών και συλλογικών τους φορέων σε παρεμβάσεις, επενδυτικές, επιχειρησιακές, ενεργειακών υποδομών
 7. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής των αγροτών και των φορέων τους, για  την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την διαχείριση των πόρων του Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την κατοχύρωση περιβαλλοντικού πρόσημου.

Οι μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα και την οικονομία πρέπει να προχωρήσουν με διευρυμένο διάλογο και συναίνεση.  Οι αγρότες, να μην «καλούνται» διαρκώς να προσαρμόζονται σε συνθήκες κρίσης. Αντίθετα, να έχουν δομές, μέσα και χρηματοδοτήσεις που θα τους στηρίζουν για να παράγουν ανεξαρτήτως συνθηκών  και να συμβάλλουν στην διατροφική ασφάλεια.    

Leave a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

io games unblocked unblocked games google sites fnaf unblocked github yohoho unblocked github.io unblocked games krunker.io drive mad 1v1.lol classroom 6x unblocked io games unblocked io games
ankara escort
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn
noe som gir en fantastisk blow job fanget
bure ngono tovuti ngono na Interracial Porn Video Kwa Kura ya kutomba Horny
ฟรีผู้หญิงออกเดทออนไลน์เพื่อร่วมเพศทางปากและมีเพศสัมพันธ์ทางปากเช่นเดียวกับการอมลึกคอหอย
trang web hẹn hò trực tuyến nơi người đàn ông trưởng thành đụ cô gái còn trinh trong âm hộ ướt át và chặt chẽ của cô ấy
enjoy the most exciting amateur blowjob deepthroat with balls licking and rimming
pornhd.mobi

istanbul izmir şehirler arası evden eve nakliyat

istanbul izmir evden eve nakliyat

istanbul bodrum evden eve nakliyat

istanbul fetihye evden eve nakliyat

bodrum evden eve nakliyat

istanbul izmir şehirler arası evden eve nakliyat

istanbul izmir evden eve nakliyat

istanbul bodrum evden eve nakliyat

istanbul fetihye evden eve nakliyat

bodrum evden eve nakliyat