Στις έξι και μισή το απόγευμα της Τρίτη, 27 Ιουνίου, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών στην Άμφισσα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
 2. Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Νικολάου Μάμα οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
 3. Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Νικολάου Μάμα οικ. έτους 2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Νικολάου Μάμα οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Νικολάου Μάμα οικ. έτους 2020. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Νικολάου Μάμα οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κληρ/μα Νικολάου Μάμα οικ. έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
 8. Έκτη (6η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2023 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού).
 9. Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Μ. 07/2021». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 10. Μετάθεση εγκεκριμένης ημερομηνίας παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ » Α.Μ.23/2021. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» Α.Μ.37/2020». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΡΡΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ, Α.Μ. 27/2021». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 14. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ», MIS 5001154. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 15. Έγκριση της πρόθεσης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠΕΝ και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας Δήμου Δελφών». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – Γ ́ ΦΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Β ΦΑΣΗ),ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (Β ΦΑΣΗ)». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
 19. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου ̈ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΥ – ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ ̈. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).
 20. Τροποποίηση της υπ ́αριθμ. 126/2023 (ΑΔΑ: ΨΟ57Ω9Θ-Θ52) απόφασης Δ.Σ. «‘Εγκριση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας με απευθείας μίσθωση στον Ηλία Δήμου, έκτασης 185 τ.μ. για τρία (3) έτη στην παραλία Αγίου Βασιλείου Κοινότητας Γαλαξιδίου». (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).
 21. Τροποποίηση της αριθ. 176/2023 (ΑΔΑ: ΨΤ4ΞΩ9Θ-ΛΜΥ) «Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Δελφών». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 22. Τροποποίηση του υπό στοιχείο 7.2.1 όρου του υπ’ αριθ. 10359/9-5-2023 μισθωτηρίου συμφωνητικού Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).
 23. Συγκρότηση Επιτροπής για Έγκριση Αιτήσεων Εγγραφής Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών στο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη-Σεγδίτσα, Αντιδήμαρχος)
 24. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
 25. Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
 26. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
 27. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
 28. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
 29. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της αίθουσας εκδηλώσεων (ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).
 30. Λήψη απόφασης για την διάθεση Κοινοχρήστων Χώρων της Κοινότητας Άμφισσας στα
  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
  εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).
 31. Γνωμοδότηση επί μελέτης οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος ‘’ΣΤΕΝΟ’’ στο Δήμο
  Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ.
  Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).
 32. Επικαιροποίηση απόψεων Δήμου Δελφών ως προς τις προτεινόμενες χρήσεις γης και
  όρους δόμησης στην οριοθετημένη Ζώνη Β ́ Προστασίας του Δελφικού Τοπίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Leave a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

io games unblocked unblocked games google sites fnaf unblocked github yohoho unblocked github.io unblocked games krunker.io drive mad 1v1.lol classroom 6x unblocked io games unblocked io games
ankara escort
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn
noe som gir en fantastisk blow job fanget
bure ngono tovuti ngono na Interracial Porn Video Kwa Kura ya kutomba Horny
ฟรีผู้หญิงออกเดทออนไลน์เพื่อร่วมเพศทางปากและมีเพศสัมพันธ์ทางปากเช่นเดียวกับการอมลึกคอหอย
trang web hẹn hò trực tuyến nơi người đàn ông trưởng thành đụ cô gái còn trinh trong âm hộ ướt át và chặt chẽ của cô ấy
enjoy the most exciting amateur blowjob deepthroat with balls licking and rimming
pornhd.mobi

istanbul izmir şehirler arası evden eve nakliyat

istanbul izmir evden eve nakliyat

istanbul bodrum evden eve nakliyat

istanbul fetihye evden eve nakliyat

bodrum evden eve nakliyat

istanbul izmir şehirler arası evden eve nakliyat

istanbul izmir evden eve nakliyat

istanbul bodrum evden eve nakliyat

istanbul fetihye evden eve nakliyat

bodrum evden eve nakliyat