Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί συνεδριάζει στη Λαμία το περιφερειακό συμβούλιο, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά

Θέμα 1οΕπικύρωση πρακτικών της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της 07.09.2022, της 17ης Τακτικής συνεδρίασης της 06.10.2022 και της 18ης Έκτακτης – Κατεπείγουσας (Δια περιφοράς) της 24.10.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητήςκ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 2οΈγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023- 2025.
Εισηγητήςκ. Ηλίας Μπουρμάς, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού & Εθελοντισμού.
2025.
Εισηγητήςκ. Ηλίας Μπουρμάς, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού & Εθελοντισμού.
Θέμα 3οΈγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.
Εισηγητήςκ. Ηλίας Μπουρμάς, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού & Εθελοντισμού.
Θέμα 4οΣυμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού & Επιχειρηματικές Αποστολές – Πρόγραμμα έτους 2023.
Εισηγητήςκ. Ευάγγελος Κούκουζας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας
Θέμα 5οΈγκριση 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 6οΈγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 7οΈκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας), Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ Ι.Κ.Ε.».
Εισηγητήςκ. Ηλίας Κυρμαναίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 8οΈκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ́ ́ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ̈ΚΟΥΡΜΑΛΗ ̈ ́ ΙΣΧΥΟΣ 33 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ́ ́ΠΙΟΝΑΡΙ ̈ ΙΣΧΥΟΣ 33MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ̈ΒΑΛΜΟΣ ̈ ́ ΙΣΧΥΟΣ 26,4 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ̈ΣΚΙΓΕΡΙ ̈ ΙΣΧΥΟΣ 33 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ̈ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ̈ ́ ΙΣΧΥΟΣ 26,4 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ́ ́ΒΕΛΑΝΙΔΙ – ΚΟΠΡΙΑ ̈ ́ ΙΣΧΥΟΣ 13,2 MW ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ̈ΒΕΛΑΝΙΔΙ ̈ ΙΣΧΥΟΣ 19,8 MW, ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΔΙΣΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ . ́ ́
Εισηγητήςκ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 9οΥποβολή αιτήματος για την παραχώρηση του ΑΒΚ 75 δημοσίου ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί το Διοικητήριο Λιβαδειάς.
Εισηγητήςκ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.
Θέμα 10ο9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητήςκ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας
Θέμα 11οΈκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2022.
Εισηγητήςκ. Αριστείδης Τασιός Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας
Θέμα 12οΈγκριση συγκρότησης πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παράγραφος 3α του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 8 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α ́ 83/11-05-2016) για την αξιολόγηση των υποψηφίων Μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 13οΟρισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής.
Εισηγητήςκ. Κων/νος Αποστολόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής.

Leave a Comment